Wednesday, September 4, 2013


Borang Kurban 2013

Borang Kurban boleh upload dari link tersebut . Terima kasih.atau boleh dapatkan di Dewan Solat utama Masjid.

Korban Wajib ke? Sunat


Korban

Dari segi bahasa, korban bermaksud sesuatu yang dikorbankan kerana Allahsubhanahu wata‘ala.  Dari sudut syara‘, korban bermaksud menyembelih binatang yang tertentu pada masa-masa yang tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wata‘ala.

Pensyari'atan Dan Hikmahnya

Korban telah disyari‘atkan pada tahun kedua hijrah sama seperti ibadah zakat dan sembahyang Hari Raya.
Firman Allah subhanahu wata‘ala
Maksudnya:
“Maka kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban (sebagai tanda syukur)”

Ibadat Qurban tahun 2013Bagi sesiapa yang ingin membuat Kurban pada Tahun ini 2013 di Masjid Sirajudin Al-Anuar sila hubungi AJK Masjid atau cetak borang ini dan serahkan kepada AJK Masjid atau SU Masjid Encik Saifudding Haji Shahid