Thursday, July 7, 2011

Hadith Qudsi 1

Yang disebut Hadis Qudsi atau Hadis Rabbani atau Hadis Ilahi, ialah:

"Sesuatu yang dikhabarkan Allah swt kepada NabiNya dengan melalui ilham atau impian,
yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham tersebut dengan ungkapan kata beliau sendiri"

 Hadis Qudsi itu tidak banyak, hanya berjumlah kurang lebih seratus Hadis, yg oleh sebahagian ulama
dihimpun dalam sebuah kitab sebagai Ibnu Taimiyyah dlam kitabnya Al-Kalimu'th Thayyib ; Dr. Ahmad As-Syarbashy kitab "Adabu'l Ahaditsi'l Qudsiyyah" .

Perbezaan Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi
 Hadis Qudsi biasanya diberi ciri-ciri dengan kalimat-kalimat:

1) وقال الله   Qalallahu
2) Fima yarwihi 'anillahi Tabaraka wa Ta'ala
3) Lafaz-lafaz lain yang semakna dengan apa yang tersebut di atas, setelah penyebutan rawi yang menjadi sumber pertamanya yakni sahabat
Sedang untuk Hadis Nabawi, tidak ada ciri-ciri demikian. Contohnya;


"Dari Abu Dzar Jundab bin Junadah ra dari Nabi saw berdasarkan berita yang disampaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah telah berfirman:
" Wahai hambaKu! Aku telah mengharamkan zalim terhadap diriKu sendiri. Aku telah jadikan perbuatan zalim itu terlarang antara kamu sekelian. Kerana itu
janganlah kamu saling zalim menzalimi, dan seterusnya" (Rawahul Muslim)

"Dari Abu Dzarr ra ujarnya: Rasulullah saw bersabda: Firman Allah 'Azza wa Jalla: " Siapa yang menjalankan kebaikan, dia berhak menerima sepuluh kali ganda atau lebih;
sedang siapa berbuat kejahatan, maka balasannya satu kejahatan yang sepadan atau bahkan Aku ampuni, dan seterusnya...." (Rawahul Muslim)

Perbezaan Hadis Qudsi dan Al-Quran

1) Semua lafaz Al-Quran adalah mukjizat dan mutawattir, sedangkan Hadis Qudsi tidak demikian halnya.
2) Ketentuan hukum yang berlaku bagi Al-Quran, tidak berlaku bagi Al-Hadis seperti larangan menyentuhnya orang yang berhadas kecil, dan larangan membacanya bagi orang yang berhadas besar.
 Sedangkan Hadis Qudsi tidak ada larangan.
3) Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran diberi pahala kepada pembacanya 10 kebaikan.
4) Meriwayatkan Al-Quran tidak boleh dengan maknanya saja atau mengganti lafaz sinonimnya. Berlainan dengan Al-Hadis.

Oleh Ustaz Arum

No comments: