Wednesday, March 16, 2011

ILMU AKHLAK

Ilmu Tasawwuf merupakan salah satu cabang ilmu-ilmu islam selain 
daripada ilmu akidah dan juga ilmu syariat(fiqh). Ia merupakan suatu 
ilmu yang perlu dipelajari oleh setiap muslim demi kesempurnaan 
sesuatu ibadah yang dilakukan.
Oleh itu, ilmu tasawwuf ini harus difahami berlandaskan tuntutan Al 
Quran dan Sunnah, agar kita tidak tergelincir menjadi kaum yang 
memahami secara melampau berkaitan ilmu tasawwuf ini seperti ada 
orang yang mendalaminya supaya mendapat kelebihan kelebihan tertentu 
seperti kebal, dapat terbang di udara, berjalan di atas air dan 
sebagainya. Kita tidak menolak karamah yang diberikan Allah, tetapi 
janganlah karamah itu yg menjadi tujuan utama.

Di dalam kesempatan ini, marilah kita sama sama meneliti beberapa 
kepentingan dan tujuan tujuan mendalami ilmu tasawwuf. Antara 
kepentingan dan tujuan mendalami ilmu tasawwuf adalah :

1.   Agar ummat islam dapat menjalani hidup dengan baik dan 
seimbang selaras dengan identiti mereka yang difirmankan Allah Taala 
(maksud): "dan demikianlah kami telah menjadikan kamu satu ummat 
pertengahan"(143:Al Baqarah).

Ummat pertengahan adalah ummat yang bersikap sederhana dalam urusan 
kehidupan,tidak terlebih dan tidak terkurang. Mereka dapat 
mengimbangi antara urusan dunia dan urusan akhirat. Mereka mengambil 
kedua-duanya tetapi mereka mengutamakan akhirat kerana akhirat 
itu "khairun wa abqo". Mereka tidak mengabaikan dunia, malah 
menjadikan dunia sebagai "mazraa'tul akhirat".

Mereka sedar jika mereka tidak menguasai dunia nescaya ianya akan 
dikuasai oleh ummat lain yang akan mengancam keselamatan ummat islam 
dan keutuhan syariat islam itu sendiri.Sebagaimana yang dapat kita 
lihat pada hari ini,kuasa kuffar laknatullah sedang menggayang 
daging ummat islam seluruh dunia terutama di palestin, iraq, 
afghanistan dan sebagainya.

2.   Agar ummat islam bukan hanya ummat yang berdoa semata mata 
kepada Allah tanpa adanya usaha yang bersunguh sungguh. Mereka tidak 
semata mata berdoa tetapi mereka terus berusaha kerana mereka faham 
maksud firman Allah Taala ( maksud): "Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang berusaha 
mengubahnya"(11:ArRa'd).

Mereka juga faham apa yang dilarang oleh Saidina Umar r.a "janganlah 
seseorang daripada kamu duduk tanpa berusaha mencari rezeki sambil 
berdoa"Ya Allah, kurniakan rezeki kepadaku" maka sesungguhnya kamu 
mengetahui bahawa langit tidak menurunkan hujan emas dan perak".

3.   Agar kita memahami dan mengerti tentang pengertian ibadah 
itu sendiri dalam lingkungan yang luas.Mereka memahami ibadat itu 
sebagaimana yang tersebut dalam hadis nabi s.a.w daripada Abi said 
Al khudri, sabda nabi (maksud) "peniaga yang benar sifatnya lagi 
amanah adalah bersama sama para nabi,para siddiqin dan para 
syuhada'" (riwayat attirmizi).

Dr. Yusuf Al Qardawi dalam bukunya " Al Ibadah Fi Islam" telah 
memetik apa yang ditulis oleh Syaikh Islam ibnu Taimiah dalah 
risalahnya "Al Ubudiah", katanya "ibadah adalah satu nama yang 
merangkumi bagi semua perkara yang dikasihi dan diredhai Allah 
daripada perkataan-perkatan dan perbuatan-perbuatan, batinnya dan 
zahirnya, sembahyang,zakat,puasa,haji,bercakap benar,menunaikan 
amanah,berbuat baik pada ibubapa, menghubung silaturrahim,setia pada 
janji, menyuruh berbuat baik, baik pada jiran tetangga, anak 
yatim,orang musafir, orang miskin, hamba sahaya dan 
binatang,berdoa,berzikir,membaca dan seumpamanya itu adalah ibadah.

Begitu juga cintakan Allah dan rasulNya, takutkan Allah, kembali 
kepadaNya, ikhlas beragama kepada Allah, sabar terhadap hukumanNya, 
syukur atas nikmatNya, redha dengan qada'Nya, bertawakkal padaNya, 
berharap pada rahmatNya, takut pada azabNya dan seumpama itu adalah 
beribadah kepada Allah."

4.   Memahami benar-benar pengertian sebenar zuhud,uzlah dan 
tawakkal. Dengan itu tidak menjadikan mereka lemah, tidak menjadikan 
mereka miskin dan makan bantuan orang lain, tidak menjadikan meraka 
jahil bebal dan mereka tidak dikuasai oleh orang kafir tetapi mereka 
menguasai orang kafir. Mereka sanggup berkorban bukan dikorbankan 
sebagaimana yang berlaku pada ummat islam hari ini.

5.   Dengan kefahaman yang benar terhadap tasawwuf ini 
berlandaskan Al Quran, Sunnah dan sirah rasul dan disusuli dengan 
penghayatan, meletakkan ummat islam sebagai sebaik baik ummat. Dan 
pada ketika itu, ummat umat lain akan tertarik dan terpesona 
dengan "khairun ummat" ini dan seterusnya akan berlakulah apa yang 
difirmankan Allah Taala (maksud) "Apabila telah datang pertolongan 
Allah dan kemenangan, kamu melihat manusia masuk ke dalam agama 
Allah beramai-ramai"
(1-2 : An Nasr).

Sebagai kesimpulannya, kemunduran ummat islam tidak boleh 
dipersalahkan kepada ulama' ulama' tasawwuf, mereka menekankan agar 
manusia bencikan dunia kerana mereka bimbang bila manusia memiliki 
dunia, mereka akan lupa daratan.Berkata Sayid Ahmad Al Badawi "orang 
boleh kaya dunia tetapi nabi s.a.w melarang kita cintakan dunia, 
seperti nabi Sulaiman a.s. dan para sahabat r.a yang kaya, kita 
harus menundukkan dunia, dunia tidak boleh diletak di dalam hati".

Mereka ( ulama' tasawwuf) mendesak agar beruzlah kerana bimbang 
terhadap mereka yang rapuh imannya, yang tiada ketahanan jiwa dan 
kurang takwa, kemungkinan akan terpengaruh dengan masyarakat yang 
sudah rosak tamadunnya. Mereka bertindak demikian untuk 
menyelamatkan mereka yang lemah agar tidak musnah.

Oleh itu, untuk memiliki dunia, setiap orang islam mesti mempunyai 
ilmu, iman yang kuat, takwa, kesabaran, ketahanan, keikhlasan dan 
kesedaran betapa pentingnya akhirat berbanding dunia. Dunia hanya 
batu loncatan sahaja untuk ke akhirat.
Nota :Pengunjung Ceramah Prof. Madya Dr. Ustaz Habib Mat Som UPSI

No comments: