Friday, October 8, 2010

JANGAN SIBUK DENGAN PERKARA REMEH

Demikian kamus bahasa pendakwah Islam. Ia sentiasa tumbuh dan berkembang. Kedatangan generasi baru akan menambahkan lagi istilah-istilah baru yang bersangkut paut dengan cirri-ciri mereka. Di antaranya ialah penggunaan perkataan kemerdekaan apabila mereka berkata: Jadilah kamu putera merdeka yang mulia.Yang lain akan menambah: Besok untuk kami dan cita-cita kami. Kemudian, yang ketiga menambah: Agama Allah itulah tanahair kami dan kami memandang ringan rethadap segala ujian, mehnah dan tribulasi.
Sebelum mereka pula, Khalid telah berkata: Mereka lebih menyintai kematian. Dan Ibnu al-Mubarak berkata: Menjual diri kepada Allah di medan jihad. Al-Zahid Ruwaim berkata: Ia adalah pengorbanan jiwa pada Allah, kalau tidak janganlah menyibukkan diri dengan perkara yang remeh.
Demi Allah, demikianlah cara hidup pendakwah Islam generasi demi generasi hingga ke hari ini dan akan datang.

No comments: